Bitrix24 Business

Bitrix24 BusinessBitrix24 je kompletan paket alata za društvenu suradnju, komunikaciju i upravljanje za vaš tim.
Ova verzija namijenjena je tvrtkama koje žele kompletan instalacijski paket.
Detaljni pregled svih verzija možete vidjeti na stranici https://www.bitrix24.com/prices/self-hosted.php
Cijene su izražene u kunama bez PDV-a.
Za ubacivanje proizvoda u košaricu kliknite na ikonu.