Bitrix24 Cloud Standard

Bitrix24 Cloud StandardBitrix24 je kompletan paket alata za društvenu suradnju, komunikaciju i upravljanje za vaš tim.
Kroz verziju Standard imate pravo na neograničeni broj korisnika, 5 administratora i 100 GB prostora.
Detaljni pregled svih verzija možete vidjeti na stranici https://www.bitrix24.eu/prices/
Cijene su izražene u kunama i bez PDV-a.
Za ubacivanje proizvoda u košaricu kliknite na ikonu.