Bitrix24 Cloud Plus

Bitrix24 Cloud PlusBitrix24 je kompletan paket alata za društvenu suradnju, komunikaciju i upravljanje za vaš tim.
Kroz verziju Plus imate pravo na 24 korisnika, 2 administratora i 24 GB prostora.
Detaljni pregled svih verzija možete vidjeti na stranici https://www.bitrix24.eu/prices/
Cijene su izražene u kunama i bez PDV-a.
Za ubacivanje proizvoda u košaricu kliknite na ikonu.