EMS SQL Management Studio

EMS SQL Management StudioEMS SQL Management Studio je kompletno rješenje za upravljanje i razvoj bazama podataka. S komponentama koje se fokusiraju na svim kritičnim komponentama baze podataka za upravljanje zadacima Management Studio je jedan radni stol koji vam pruža alate za administriranje sustava baza podataka, upravljanje shemama baze podataka i objektima, kao i za dizajn baze podataka, migracija, ekstrakcija, SQL upitima, podacima za uvoz, izvoz i usporedbu podataka.Cijene su izražene u kunama bez PDV-a.
Za ubacivanje proizvoda u košaricu kliknite na ikonu.